Sådan fungerer det

Det er vigtigt for os at sikre den gode oplevelse!

I bund og grund skaber vi en database over udlejere og over unge.
Vores mål er således at matche en ung og en udlejer som både matcher ift. boligens vilkår og ønskerne – men også ift. det menneskelige.
Vi prioriterer selvfølgelig gadesovere over unge i en form for bolig, men forsøger at få så mange i fast bolig som mulig, hvadenten det er værelser eller udlejer.

For at sikre den gode oplevelse for begge parter er vi nødsaget til i første omgang at skabe kontakt imellem unge hjemløse som ikke er i et aktivr, euforiserende misbrug eller har problemstillinger med vold, kriminalitet og lignende, ligesom vi sørger for at udlejer og den unge mødes før man kan lave en lejekontrakt. Vi skal nemlig sikre at begge parter er trygge og at det bliver en god og problemfri oplevelse. Det betyder ikke at vi ikke vil hjælpe alle unge som kæmper med hjemløshed. Når vi skal huse unge i private boliger er vi blot nødt til at skabe de bedst tænkelige vilkår for begge parter.

 

Som udlejer:

Vi skal sørge for at de unge har råd ud fra de pågældende ydelser.
Som udgangspunkt arbejder vi derfor med en maksmimal pris pr. kvm på  100,-
Dvs: 15 kvm er lig med 1500,-
En delelejlighed til to mennesker på 60 kvm er lig med 6.000,- altså 3.000 pr. person.

Jf. lovgivning kan man udbede maksimalt 3 måneders depositum, vi lægger op til at der ikke tilkommer yderligere forudbetalt husleje, men stiller ikke krav herom, ligesom vi lægger op til et mindre depositum.
Ofte vil kommune ansøges om indskudslån og her er der ca. 3 ugers svartid. Den unge skal selv tilbagebetale lån, hvorfor vi lægger op til så lav en udgift som muligt, til gavns for begge parter.

 

Som lejer:

Før man får en lejekontrakt til underskrift skal man indvillige i at møde med os, og ligeledes mødes med udlejer. Betalinger opsættes på PBS (vi vil gerne hjælpe), og alle aftaler med udlejer skal selvfølgelig overholdes. Herunder ro, renlighed og gensidig respekt.