Om projektet

Når hjemløsheden bland unge er stigende

Hjemløsheden, og i særdeleshed hjemløsheden blandt unge stiger både i Aarhus og på landsplan.
De hurtige løsninger er svære at finde. Der er for få boliger til det stigende antal borgere i Aarhus og de boliger som der er, er oftest alt for dyre til unge udenfor arbejdsmarkedet og som ikke har adgang til studieboligerne, som der ligeledes er mangel på. Herberg og forsorgshjem for unge mangler pladser og der er lang ventetid på den såkaldte akutboligliste.

Unge som i forvejen har svært ved at uddanne sig og som rammes af hjemløs, får sværere ved at fastholde studiet. De mentale følger som det kan have ikke at have et hjem kan medføre misbrug eller øget psykisk pres og omkostningerne er til at tage at føle på for både de unge, for de pårørende og for samfundet. Det betyder også at det at være “ung hjemløs” ikke nødvendigvis indebærer at den unge har et misbrug eller voldelig adfærd som fordommene nogle gange tager udgangspunkt i. Der er i høj grad også tale om unge mennesker som blot mangler midler eller netværk til at skaffe et hjem.

Billig leje fra private og erhverv fokuseret på unge hjemløse

I et ønske om at prøve nye veje og inddrage byens borgere i et forsøg på at afhjælpe hjemløsheden i byen, har Aarhus Kommune og Fundamentet i Aarhus indgået et samarbejde om “Projekt Del Dit Hjem” i første omgang for en projektperiode på 3 måneder for at imødekomme de kolde vintermåneder og undersøge effekten af at nytænke tilgangen til at modarbejde hjemløsheden.

Her især med fokus på unge i alderen 18-29.


“Del Dit Hjem” er således et ønske om at skabe et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Fundamentet, byens borgere og andre interessenter om at skabe faste hjem til unge hjemløse.
“Del Dit Hjem” er også et ønske om at få udlejere, både private og erhverv, til at prioritere at udleje værelser og lejligheder til unge mennesker som mangler bolig, og for at deltage i projektet accepterer man således at udleje til en fastsat maksimal pris pr. kvm, for at sikre at prisen er passende ift. de unges indtægt. 

Fundamentet udarbejder således en database over unge som mangler et hjem, samt en database over udlejere og skaber herefter matches og sørger for at udlejer og lejer kan møde hinanden før en kontrakt underskrives enten hos Fundamentet eller hos udlejer. De unge hjælpes desuden med eventuelle ansøgninger om indskudslån, opsætning af PBS, boligstøtte, budget, osv.

Den gode oplevelse for begge parter

Det er ligeledes vigtigt for Fundamentet at skabe et match hvor oplevelsen ikke vil være præg af problemer, uforløste forventinger, misbrug eller uhensigtsmæssig adfærd.
Der stilles altså både krav til den unge og udlejer for at sikre en god oplevelse for begge parter.

Her er altså mulighed for at både pensionisten med et ekstra værelse, villa-familien hvor børnene er flyttet hjemmefra eller den unge med et ekstra værelse, kan supplere ens indtægt alt imens man hjælper et menneske uden et hjem. 

Man kan læse meget mere om de konkrete muligheder på hjemmesiden deldithjem.dk, hvor man også kan tilmelde et lejemål eller læse om nogle af de unge som vi pt. søger bolig til.

Man kan også kontakte Fundamentet direkte for mere information.

For mere kontakt

Socialrådmand, Thomas Medom: 27517961 / thomas.medom@aarhus.dk

Projektleder, Steffen Rasmussen, Fundamentet: 26195278 / steffen@fundamentet.org